gebruiksvoorwaarden

1. intellectueel eigendom.

de service, de site en alle informatie en/of inhoud die u op de site ziet, hoort of anderszins ervaart (de 'inhoud') zijn beschermd door china en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere wetten, en behoren tot usa-panel. net of zijn moedermaatschappij, partners, gelieerde ondernemingen, bijdragers of derden. usa-panel.net verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de site, de service en de inhoud te gebruiken om delen van de door u geselecteerde inhoud af te drukken, te downloaden en op te slaan, op voorwaarde dat u: (1) alleen deze kopieën van de inhoud gebruiken voor uw eigen interne zakelijke doeleinden of uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (2) kopieer of plaats de inhoud niet op een netwerkcomputer en verzend, distribueer of zend de inhoud niet uit in welk medium dan ook; (3) wijzig of wijzig de inhoud op geen enkele manier, of verwijder of wijzig geen enkele copyright- of handelsmerkkennisgeving. geen enkel recht, titel of belang in gedownloade inhoud of materialen wordt aan u overgedragen als gevolg van deze licentie. usa-panel.net behoudt de volledige titel en volledige intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud die u download van de site, onderhevig aan deze beperkte licentie voor u om persoonlijk gebruik te maken van de inhoud zoals hierin uiteengezet. u mag geen van de merken of logo's die op de site verschijnen gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. u mag de startpagina of andere pagina's van deze site niet spiegelen, schrapen of framen op een andere website of webpagina. u mag zonder schriftelijke toestemming geen 'deep links' met de site verbinden, dwz links naar deze site maken die de homepage of andere delen van de site omzeilen.


2. vrijwaring van garanties.

usa-panel.net geeft geen uitdrukkelijke, impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot enig product, of met betrekking tot de site, de dienst of de inhoud. usa-panel.net wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en geen inbreuk met betrekking tot de producten, de site, de service en de content.usa-panel.net garandeert niet dat de functies die door de site of de service worden uitgevoerd ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn, of dat defecten in de site of de service corrected.usa-panel.net garandeert niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud, of dat eventuele fouten in de inhoud zullen worden gecorrigeerd. de site, de dienst en de inhoud worden aangeboden op een 'as is' en 'as available' basis.

op usa-panel.net worden de IP-adressen van bezoekers periodiek beoordeeld en geanalyseerd om onze website te controleren en effectief te verbeteren, en ze zullen niet worden gedeeld buiten usa-panel.net.

tijdens een websitebezoek kunnen we u om contactgegevens vragen (e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en adressen voor verzending/facturering). Deze informatie wordt op vrijwillige basis verzameld - en alleen met uw toestemming.

 

3. beperking van aansprakelijkheid.

in geen geval zal usa-panel.net aansprakelijk zijn jegens de koper of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, punitieve of voorbeeldige schade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van zakelijke kansen) ontstaan uit of in verband met (i) een product of dienst die wordt geleverd of geleverd wordt door usa-panel.net, of het gebruik van het niet kunnen gebruiken ervan; (ii) het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de site, de service, of de inhoud, (iii) elke transactie die wordt uitgevoerd via of gefaciliteerd door de site; (iv) elke claim die te wijten is aan fouten, weglatingen of andere onnauwkeurigheden in de site, de service en/of de inhoud; (v) ongeoorloofde toegang tot of alliteratie van uw transmissies of gegevens, (vi) verklaringen of gedrag van een derde partij op de site of de dienst; (vii) enige andere kwestie met betrekking tot de producten, de site, de dienst of de inhoud, zelfs als usa-panel. net op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De enige verplichting en aansprakelijkheid van usa-panel.net voor productdefecten is, naar keuze van usa-panel.net, om een ​​dergelijk defect product te vervangen of het door de klant betaalde bedrag aan de klant terug te betalen, daarom zal de aansprakelijkheid van usa-panel.net in geen geval de koopprijs van de koper. het voorgaande verhaal is onderworpen aan de schriftelijke kennisgeving van het defect door de koper en de terugzending van het defecte product binnen zestig (60) dagen na aankoop. de voorgaande remedie is niet van toepassing op producten die zijn blootgesteld aan verkeerd gebruik (inclusief maar niet beperkt tot statische ontlading), verwaarlozing, ongeval of wijziging, of op producten die zijn gesoldeerd of gewijzigd tijdens de montage, of die anderszins niet kunnen worden getest. als u niet tevreden bent met de site, de service, de inhoud of met de gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie om de site niet meer te gebruiken. u erkent, door uw gebruik van de site, dat uw gebruik van de site op eigen risico is.

Top