privacybeleid

1. gebruik van site-inhoud

website behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site en de inhoud van deze site alleen voor uw persoonlijk gebruik te interpreteren. de inhoud in de copyright- en andere eigendomskennisgevingen, dient u gerespecteerd te worden en een kopie zal worden bewaard. als de inhoud van de site zonder de juiste verklaring niet betekent dat de site geen rechten heeft, betekent niet dat de site geen rechten claimt, en je moet het principe van goede trouw en de legitieme belangen van inhoud voor legitiem gebruik respecteren. u mag dergelijke materialen op geen enkele manier wijzigen, kopiëren, openbaar weergeven, publiceren of distribueren of ze anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. dit materiaal te verbieden voor andere websites of andere gedrukte media of netwerkcomputeromgevingen. inhoud op de site en de vorm van wettelijke bescherming door het auteursrecht bewerken, kan elk ongeoorloofd gebruik auteursrecht, handelsmerk en andere wettelijke rechten inhouden. als u deze voorwaarden niet accepteert of schendt, wordt uw toestemming om de site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u alle gedownloade of afgedrukte materialen onmiddellijk vernietigen.

2. website voor informatieverspreiding

de beschikbaarheid van inhoud op deze site zonder enige vorm van garantie. staat niet in voor de absolute juistheid en volledigheid. site in de producten, technologieën, programma's, prijs en toewijzing kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. inhoud van de site is mogelijk verlopen, usa-panel.net. geen verplichting om ze te updaten. Mogelijkheid tot het vrijgeven van informatie kan bij u in de buurt zijn. Kunt u het product, proces of service nog steeds niet krijgen, dan kunt u een aanvraag indienen bij de zakelijke contacten en distributeur van usa-panel.net.

3. gebruikersinzendingen

naast de privacybepalingen, anders dan die, verzendt of plaatst u materiaal naar de site, of contactgegevens (hierna gezamenlijk informatie genoemd) worden als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten beschouwd. uw gebruik van deze site zal niet in strijd zijn met wetten, voorschriften en openbare zeden, niet van of naar e-mail of het verzenden van onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of ander illegaal materiaal. als mensen informatie-inhoud en invloed hebben is er bewijs van de waarschuwing of het bezwaar tegen deze site voel je vrij om het bericht te verwijderen of onbeperkte opschorting van de informatie de webbrowser, zonder voorafgaande toestemming, geen verplichting om de melding te plaatsen, de situatie serieus is, kan deze site van de gebruiker worden verwijderd.

4. gebruikers wisselen inhoud uit

usa-panel.net voldoet aan het toezicht of de beoordeling van gebruikers om berichten te verzenden of te plaatsen of uitsluitend met elkaar te communiceren op elk gebied van verantwoordelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot chatrooms, usa-panel.net-forums of andere gebruikersforums, en elke uitwisseling van content.usa-panel.net voor de inhoud van een dergelijke uitwisseling aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, ongeacht of ze aanleiding geven tot laster, privacy, obsceniteit of andere problemen.usa-panel.net behouden wanneer gevonden verwijderen worden beschouwd als beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend inhoudsrecht op informatie.

5. site om software te downloaden om te gebruiken

als u software downloadt van het gebruik van software om te voldoen aan de softwarelicentieovereenkomst om alle softwarelicentievoorwaarden mee te nemen. wanneer u de softwarelicentieovereenkomst leest en accepteert voordat de bepalingen van toepassing zijn, mag de software niet worden gedownload of geïnstalleerd.

6. links naar websites van derden

site links naar websites van derden alleen voor uw gemak. als u deze links gebruikt, verlaat u de site.usa-panel.net heeft geen sites van derden beoordeeld, deze sites en hun inhoud hebben geen controle, zonder aansprakelijkheid. als u besluit om toegang te krijgen tot links naar sites van derden, zijn de mogelijke gevolgen en risico's voor uw eigen rekening.

7. beperking van aansprakelijkheid

usa-panel.net en zijn leveranciers of genoemde derde partij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbrekingen veroorzaakt door schade), ongeacht of dergelijke schade het gevolg is van gebruik, of het niet kunnen gebruiken van de website, en de site links naar een website of enige informatie op dergelijke sites veroorzaakt, en ongeacht of ze dat contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke basis op voorhand hebben en dat dergelijke schade kan optreden. als u deze site gebruikt als gevolg van informatie of gegevens die nodig zijn voor onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, dient u zich ervan bewust te zijn dat zij alle daaruit voortvloeiende kosten moeten dragen.usa-panel.net in het geval van de volgende situaties zonder verantwoordelijkheid: de overdracht van informatie door de netwerkserviceprovider (usa-panel.net. en zijn bevoegde persoon) anders dan de geïnitieerde; informatieoverdracht, routering, connectiviteit en opslag wordt verzorgd door het noodzakelijke automatische technische proces, de selectie van de informatienetwerkserviceprovider; naast andere vereisten voor automatische respons, selecteert de netwerkserviceprovider deze informatieproviders en ontvangers niet; netwerkdienstverleners systeem of netwerk tussenpersoon of tijdelijke opslag van informatie kopie van het formulier, onder normale omstandigheden kan niemand anders dan de beoogde ontvanger de gereserveerde tijd niet langer ontvangen dan de beoogde ontvanger om toegang te verlenen tot informatieoverdracht, routering of door verbinding te maken tot een redelijke termijn; via het systeem of netwerk transmissie van informatie-inhoud intact.

8. algemene principes

usa-panel.net kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. u moet deze pagina bezoeken om de huidige voorwaarden te begrijpen, omdat deze voorwaarden nauw met u verband houden. bepaalde bepalingen van deze voorwaarden kunnen op sommige pagina's door uitdrukkelijk aangeduide juridische kennisgevingen of voorwaarden worden vervangen.

Top